Over de waarde van het kennen

Kennis is een idee, een concept dat de moderne mensheid gebruikt als een gereedschap om met haar bestaan om te gaan. Dat idee is een product van de menselijke geschiedenis. Wij hebben dat ontwikkeld en vorm gegeven. Kennis werd tot een kernelement van onze cultuur. Wat wij in dat concept hebben opgenomen zijn keuzes die onze voorouders maakten, waarbij andere opties vervielen. Het begrip van de cultuur-ideologische lading van het kennisbegrip, en van de invloed van dat hedendaagse kennisbegrip op ons functioneren in de moderne samenleving zijn het onderwerp van de teksten op deze site.De Cultus van het gelijk

cultus1
Kennis is niet wat de klassieken beoogden, althans niet zoals dat wat wij daaronder verstaan. Ze hadden een andere conceptie van het benaderen van de werkelijkheid met hun cognitieve vermogens. En ze bouwden dat geleidelijk uit tot iets dat wij geloof zijn gaan noemen, maar in hun ogen kennis was. Hoe dat ging onderzoeken deze teksten.
Lees meer >>

Van kunnen naar kennen

kennen2
De ontwikkeling van kennis zien wij als een opbouw van gegevens en knowhow, als een bouwproces van geleerden die in maatschappelijke vrijplaatsen de vooruitgang bedenken. Maar zowel ambachtelijke experts als geduldige feitengravers droegen in feite wellicht meer bij. Daarvan getuigt het werk van Zilsel en de Wiener Kreiss.
Lees meer >>

Zoeken naar de wil

vrijewil
Ons kennisbegrip verdraagt zich niet met het concept van de vrije wil. Het menselijk handelen volgt geen natuurwetten, en wil zich niet neerleggen bij gegevenheden. Maar als ons kennisbegrip die ruimte voor menselijk ingrijpen ontkent, ontstaan er existentiele problemen. Wat is dan onze levensruimte?
Lees meer >>


De sociale en historische epistemologie zijn bekende verschijningen in de wereld van theoretici en filosofen. De  zelfreflectieve waarde van het historisch begrijpen van het kennisidee zijn erkende winst binnen de academische wereld.  De relatie echter van dat inzicht met de wijze waarop onze samenlevingen en hun politici  met de politieke macht omgaan is onontgonnen terrein: de politieke epistemologie moet nog geschapen worden. precies dat wordt hier ondernomen.


Lees hier de uitgebreide inleiding bij de tweede editie van deze website >>