Welkom
bij de Stichting
Dubitatio Liberat

Auteursrecht en copyright

Auteursrecht en copyright van deze publicaties blijven berusten bij de Stichting Dubitatio Liberat, maar alle overnames en kopieën zijn toegestaan, na instemming van het bestuur van de stichting.

De stichting

De stichting is niet-commercieel, streeft niet naar winst en de bestuursleden worden niet vergoed, noch worden er op andere wijze inkomens uitgekeerd.

Wel zal het in de toekomst (vanaf circa 2018) mogelijk zijn om zowel bijdragen te doen als aan te vragen, voor projecten die in het kader van onze doelstelling passen.

Alle publicaties kun je ook als papieren uitgave bestellen.

Publicaties bestellen

Als het drukwerk betreft, dan is de prijs bekend en staat deze bij de titel (en het DL-nummer) vermeld. Is er geen prijs vermeld, dan betreft het een "print-on-demand" uitgave en kun je eerst de prijs opvragen.

Wanneer een tekst al eerder gedrukt of geprint is verschenen, dan staat er ook een ISBN-nummer vermeld.

Onze papieren uitgaven worden verspreid tegen kostprijs (plus verzendkosten).

Vragen ?

Neem voor bestellingen en alle andere vragen contact met ons op via email.

Contact info

Stichting Dubitatio Liberat

info@dubitatioliberat.org

Statutair adres:

Vlasmarkt 23
2000 Antwerpen
België

Correspondentie-adres:

Oude Gracht 92a
3511 AV, Utrecht
Nederland

Doelstelling

Kennis en kenvermogen spelen in onze samenleving een beslissende rol bij het nemen van alle soorten maatschappelijke besluiten. Wat wáár is, en wat de waarde van het al of niet waar zijn is, is de grondslag van overleg, van honorering en de hiërarchie van waardes. Deze grondslag dient te allen tijde ter discussie te staan. En die discussie kan niet worden opgesloten en geïsoleerd in universiteiten en geprivilegieerde kennisinstituten, omdat ze alle leden van de samenleving toebehoort.

De waarheid mag niet maar móet in twijfel worden getrokken, en het recht op twijfel is een grondrecht. Het is de ultieme garantie voor de positieve vrijheid: de samenleving van allen. Het bevorderen van die discussie en het waarborgen dat die discussie door iedereen gevoerd kan worden, is het centrale doel van de stichting Dubitatio Liberat."

Op deze website kan je gratis onze publicaties lezen.

Onze publicaties zijn bedoeld om je aan het denken te zetten. Ze gaan over het samenleven, over onze cultuur, en over onze wijzen van het vormen van oordelen. Natuurlijk is geen enkele tekst onschuldig, maar de hier geplaatste teksten willen ook niet onschuldig zijn. Integendeel, ze willen de veroorzaker zijn van twijfel en onrust in je hoofd. Ze zijn bedoeld om vraagtekens te plaatsen bij de cultuur van onze samenleving, en om de waarden van onze samenleving te wegen.

Daarom lopen verhalen soms niet goed af, zijn redeneringen in de regel niet af te sluiten met oplossingen, en komen er geen uiteindelijke antwoorden...

Publicaties:

De cultus van het gelijk

Van kunnen naar kennen

De parabel van het licht

Insomnia

De cultus van het gelijk

Onze samenleving werkt door het nemen van besluiten, niet zozeer doordat iemand een waarheid gevonden heeft. En toch komt het er gewoonlijk op neer dat degene die in het besluit zijn zin krijgt ook degene lijkt te zijn die gelijk krijgt. Het gelijk krijgen is een voorwaarde geworden om macht te hebben, functies te bekleden, besluiten te kunnen opdringen. Onze samenleving leeft in de gedachte dat alleen zij macht mogen uitoefenen die dat gelijk als het ware in hun bezit hebben. Hoe komen we daarbij? Waarom zweren we bij de waarheid als besliscriterium in alles?

Vanwege het gecompliceerde en grootschalige karakter van het project zijn de publicaties in aparte banden en delen verschenen en zo ook beter te lezen.

Meer informatie en downloads...

Van kunnen naar kennen

Edgar Zilsels weg naar de wetenschap.

‘Weten is meten.’ Het adagium van de praktijk in de samenleving die zich wetenschap is gaan noemen. Als we het kunnen vaststellen, er de grootheid en de stoffen van kunnen bepalen, er de wetmatigheden in kunnen zien, en er toetsbare voorspellingen mee kunnen doen, dan hebben we wetenschap. En wetenschap is de onbetwistbare waarheid.

Zo hebben we leren denken over het fenomeen wetenschap. Maar waarom zijn we zo gaan denken, en is het wel juist dat wetenschap dat is wat we er nu onder verstaan ? Daar zijn veel vragen over te stellen.

De rubriek is een bouwwerk in uitvoering: we streven ernaar bijdragen te verzamelen die de discussies onder deze thema’s verder kunnen voeren. Nieuwe discussiebijdragen zijn daarom ook welkom.

Meer informatie en downloads...

De parabel van het licht

De vertelling van een ambivalente kruistocht door het jagersparadijs, voor de gelegenheid gevestigd in Zuid-Frankrijk, waarbij een drieste avonturier sneeft in zijn hemzelf kwellende streven naar het oplossen van diverse samenlevingsproblemen.

Download als PDF of ePub of lees online.

Verschenen: 2015

127 pagina's

€ 15,50

Bestelnummer: DL001

ISBN: 978-90-824645-04

Insomnia

Een echte kroniek over de onrust in de Vlasmarkt, een kleine straat in het centrum van Antwerpen, in de periode van 1996 tot 2015.

De belevingen van de schrijver voeren de lezer mee in de zielenroerselen van de bewoners, de handelaren, en hun gebouwen, zonder daarover eenzijdig te oordelen.

Download als PDF of ePub of lees online.

Verschenen: 2016

150 pagina's

€ 18,50

Bestelnummer: DL002

ISBN: 978-90-824645-11

© Copyright 2017 — Stichting Dubitatio Liberat
Overnames en kopieën zijn na instemming toegestaan.