Tweetaligheid, óók nuttig voor Nederlandse lezers. Meer info...

A bilingual approach for Dutch and English readers. More info...

Zekerheid en twijfel zijn een gouden paar.

Op deze site publiceren we teksten over de wortels van het kennen.
Je kunt deze gratis downloaden of in gedrukte vorm bestellen.

Onze publicaties zijn bedoeld om je aan het denken te zetten. Ze gaan over het samenleven, over onze cultuur, en over onze wijzen van het vormen van oordelen. Natuurlijk is geen enkele tekst onschuldig, maar de hier geplaatste teksten willen ook niet onschuldig zijn. Integendeel, ze willen de veroorzaker zijn van twijfel en onrust in je hoofd. Ze zijn bedoeld om vraagtekens te plaatsen bij de cultuur van onze samenleving, en om de waarden van onze samenleving te wegen.

Daarom lopen verhalen soms niet goed af, zijn redeneringen in de regel niet af te sluiten met oplossingen, en komen er geen uiteindelijke antwoorden...

De cultus van het gelijk

DL012  (9789082464528)  Deel 0: Voorwoord

DL003  (9789082464535)  Deel 1: Hoezo probleem? Waar of niet waar?

DL004  (9789082464542)  Deel 2: Over cultuur en cultuurkritiek

DL005  (9789082464566)  Deel 3: Zorgen voor elkaar: Plato

DL006  (9789082464573)  Deel 4: De graal van de kennis

DL007  (9789082464580)  Deel 5: Waarachtigheid als levenswijze

DL008  (9789082464597)  Deel 6A: De tijd beidt niet – En de wereld schiep God

DL009  (9789492752000)  Deel 6B: De tijd beidt niet – Big brother in heaven

DL010  (9789082464559)  Deel 7: Revelatio

DL011  (9789492752017)  Deel 8: Bibliografie en leeswijzer

 

Van kunnen naar kennen

Band 1

DL014  (9789492752024)  Zilsel en de Zilselthese

DL015  (9789492752031)  Over de sociale bronnen van de moderne wetenschap

DL016  (9789492752048)  De geniereligie

DL017  (9789492752055)  Edgar Zilsel over historische wetmatigheden

DL018  (9789492752062)  Edgar Zilsels epistemologie van massafenomenen

Band 2

DL019  (9789492752086)  Hoe een ei te breken

DL020  (9789492752093)  Tussen ambacht en wetenschap

DL021  (9789492752079)  Handwerk en intellectuele arbeid

DL022  (9789492752109)  Koyré vs. Olschki / Zilsel

DL023  (9789492752116)  Kant's Conception of Arithemtic

DL024  (9789492752123)  De opkomst van de wetenschapsgeest

 

Zoeken naar de wil

DL012  (9789492752130)  Deel 1: De democratie is dood, wen er niet aan

Overige uitgaven

© Copyright 2018 — Stichting Dubitatio Liberat
Overnames en kopieën zijn na instemming toegestaan.