Tweetaligheid, óók nuttig voor Nederlandse lezers. Meer info...

A bilingual approach for Dutch and English readers. More info...

Nieuw verschenen
in 2018

Onze aanpak verandert doordat publicaties met ingang van 2018 in principe tweetalig worden; achter elke tekst staat voortaan de brontekst. Dit heeft als oorzaak niet alleen onze wens om voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk te zijn, maar ook de zorgvuldigheid die we willen bereiken doordat lezers de brontekst naast een vertaalde tekst kunnen houden.

In het kader van de De cultus van het gelijk verschenen tweede edities:

Zorgen voor elkaar: Plato (PDF) (binnenkort inclusief Engelse vertaling)
Deel 6A: De tijd beidt niet – En de wereld schiep God (PDF)
Deel 6B: De tijd beidt niet – Big brother in heaven (PDF)

Deel 7 (Revelatio) is tijdelijk niet beschikbaar wegens grondige herziening.

In het kader van Van kunnen naar kennen:

Engelse bronteksten toegevoegd aan publicaties in Band 1:

Edgar Zilsel over historische wetmatigheden (PDF)

Edgar Zilsels epistemologie van massafenomenen (PDF)

En in 2018 verschenen 6 nieuwe publicaties in Band 2.

Waar het in 2017 verschenen eerste deel door de presentatie van het werk van Zilsel en van diverse opvattingen over aspecten van dat werk het idee  poneerde van een historisch samenvloeien van hoofdarbeid en handarbeid die leidde tot het idee ‘wetenschap’, houdt het tweede deel zich bezig met de vraag wat dat betekent.

Band 2

Hoe een ei te breken,
Zilsels aanval op twee paradigma’s (PDF)

auteur: Maarten van den Oever

Tussen ambacht en wetenschap,
de case van Filippo "Pippo" Brunelleschi (PDF)

auteur: Maarten van den Oever

Handwerk en intellectuele arbeid (PDF)
auteur: Lesley B. Cormack
(inclusief Engelse brontekst)

Koyré vs. Olschki / Zilsel (PDF)
auteur: Diederick Raven
(enkel Engelse brontekst beschikbaar)

Kant's conception of arithemtic (PDF)
auteur: Mirjam Goedkoop

De opkomst van de wetenschapsgeest,
de methoden van het Humanisme (PDF)

auteur: Edgar Zilsel
(inclusief originele Engelse brontekst)

Meer informatie: zie Van kunnen naar kennen.

In het kader van het nieuwe project:
Zoeken naar de wil
verscheen eind september het eerste deel:

De democratie is dood, wen er niet aan (PDF)

auteur: Maarten van den Oever

Meer informatie: zie Zoeken naar de wil.

© Copyright 2018 — Stichting Dubitatio Liberat
Overnames en kopieën zijn na instemming toegestaan.