Tweetaligheid, óók nuttig voor Nederlandse lezers. Meer info...

A bilingual approach for Dutch and English readers. More info...

Welkom bij de Stichting
Dubitatio Liberat

Zekerheid en twijfel zijn een gouden paar.

Kennis is ons beeld van het bestaan. We maken het en we breken het.
De enige manier om ermee te leven is onze bereidheid er steeds aan te twijfelen, steeds verder te willen kijken dan onze kennis reikt.

Het is in dienst van dat idee dat de Stichting Dubitatio Liberat staat: twijfel helpt. Op deze site publiceren we teksten over de wortels van het kennen. Je kunt deze gratis downloaden of in gedrukte vorm bestellen.

Nieuw  in 2018

Kijk snel welke uitgaven recent zijn verschenen of binnenkort verschijnen...

Het grootste deel van de site is gewijd aan cultuurkritische studies, en momenteel onderverdeeld in twee projecten:

De cultus van het gelijk

Onze opvattingen over kennis werden geboren in de oudheid. Er ontstond het idee dat begrip van de wereld de weg was tot God. Begrip was de sleutel, en dus de juistheid ervan de rijkdom. In die ontwikkeling verdrong de ‘waarheid’ de ‘waarachtigheid’. De opstellen in deze uitgave beschrijven die ontwikkeling.

Meer informatie en downloads...

Van kunnen naar kennen

In onze westerse samenlevingen heeft wetenschap de status gekregen van een onaantastbare kwaliteits-standaard, kennis boven het gewoel van de gewone mens. Dat zou historisch wel heel anders kunnen liggen: kennis van de gewone man die de huidige wetenschap werd. Die kanttekening vormde de aanleiding voor het hier ontwikkelde project, waarin het werk van Edgar Zilsel als openingsthema wordt gebruikt..

Meer informatie en downloads...

Nieuw project:

Zoeken naar de wil

Opinie en vrije wil staan in de post moderne samenleving in de communis opinio diametraal tegenover feit, wetenschap en het grote gelijk. De zoektocht naar essentie en eigen beoordeling wordt verguisd als een ondergraving van het erkennen van ‘de waarheid’, en zo wordt de eigen inbreng van de burger in de samenleving ontmoedigd en de openbaarheid ondergraven. ‘Willen’ en ‘weten’ bijten elkaar, en toch erkennen we dat we niet zonder de wil onze planeet kunnen redden en een leefbare samenleving kunnen bouwen. Dus moet er gezocht worden, naar bestaansmogelijkheden van de wil.

Meer informatie en downloads...

De projecten zijn altijd onder bewerking zodat er van gepubliceerde delen opvolgende edities worden uitgebracht. Welke editie het is kunt u lezen in de colofon, behalve van de eerste en ongenummerde editie.

Onze publicaties zijn bedoeld om je aan het denken te zetten. Ze gaan over het samenleven, over onze cultuur, en over onze wijzen van het vormen van oordelen. Natuurlijk is geen enkele tekst onschuldig, maar de hier geplaatste teksten willen ook niet onschuldig zijn. Integendeel, ze willen de veroorzaker zijn van twijfel en onrust in je hoofd. Ze zijn bedoeld om vraagtekens te plaatsen bij de cultuur van onze samenleving, en om de waarden van onze samenleving te wegen.

Daarom lopen verhalen soms niet goed af, zijn redeneringen in de regel niet af te sluiten met oplossingen, en komen er geen uiteindelijke antwoorden...

© Copyright 2018 — Stichting Dubitatio Liberat
Overnames en kopieën zijn na instemming toegestaan.