Tweetaligheid, óók nuttig voor Nederlandse lezers. Meer info...

A bilingual approach for Dutch and English readers. More info...

De cultus van het gelijk

De moderniteit, vanaf het begin van de twintigste eeuw, heeft ons willen doen geloven dat ons niets anders dan vooruitgang te wachten staat. Door de krachten van techniek en wetenschap zouden we steeds verder doordringen in het universum van kennis en mogelijkheden en alleen maar vooruitgaan in een opklimmend evolutionair proces. De postmoderniteit van af de zestiger jaren wees ons terug: zo onbetwistbaar was de vooruitgang niet. Maar de basis voor dat terugwijzen was dezelfde als die van het voorafgaande vooruitgangsgeloof: een onwrikbaar vertrouwen in de kracht en zekerheid van een onbetwistbare wetenschap, die motor van niet enkel vooruitgang maar vooral van zelfvertrouwen..

De onder de titel "De cultus van het gelijk" hier voorgestelde serie opstellen onderzoekt wat de wortels van die zekerheid zijn. Het zijn interpretatieve opstellen: ze onderzoeken bestaande historische, filosofische en historisch epistemologische teksten om na te gaan tot welke opvattingen zij leidden . Het doel van dat onderzoek is uit te vinden wat voor opties in de uitleg van die teksten anders zouden kunnen zijn dan ze tot nu toe geformuleerd zijn. Het is een onderzoek om nieuwe hypothesen mogelijk te maken, nieuwe wegen van denken in te kunnen slaan, en misschien de positie van de wetenschap en de religie  anders te waarderen.

Dit project staat in samenhang met andere projecten van de stichting, waarin eveneens gegraven wordt naar de bestaansgronden en beginselen en oorsprongen van kennis, religie en wetenschap. Een voorbeeld is de hier ook geplaatste serie "Van kennen naar kunnen".

Het project draait qua inhoud vooral om de delen 4 tot en met 6. Daarin wordt het eigenlijke onderzoek weergegeven. Deel 7 is een opstelling van overwegingen en opties die mogelijk zijn gemaakt door de bevindingen van deel 3 tot en met 6. De eerste twee delen (1 en 2) zijn enkel bestemd voor degenen die in de achtergrondoverwegingen van het werk aan dit project geïnteresseerd zijn.

Het project plaatsen we in een open discussie:
alle commentaar is welkom en zal worden beantwoord.

Alle delen zijn hieronder als PDF te downloaden,
maar ook gedrukt/geprint te bestellen.

Titels en gegevens van de delenVoorwoord 
Hoezo probleem? Waar of niet waar?
Over cultuur en cultuurkritiek
Zorgen voor elkaar: PlatoDe graal van de kennisWaarachtigheid als levenswijzeDe tijd beidt niet
deel A: En de wereld schiep God
De tijd beidt niet
deel B: Big brother in heaven
Revelatio (tijdelijk in herziening)Bibliografie en leeswijzer
Bestelnr.DL012
DL003
DL004
DL005DL006DL007
DL008

DL009
DL010DL011
ISBN-nr.9789082464528
9789082464535
9789082464542
978908246456697890824645739789082464580
9789082464597

9789492752000
97890824645599789492752017
 0
1
2
345678

© Copyright 2018 — Stichting Dubitatio Liberat
Overnames en kopieën zijn na instemming toegestaan.